Aile ve miras hukuku, medeni hukukun alt dallarındandır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında aile ve miras hukuku alanlarında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlık karşısında müvekkillerimizin üstün yararını sağlama gayesi içerisinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Aile hukukunun başlıca konusu, aile içinde çıkan ihtilaflara bağlı olarak gerçekleşen boşanma, nafaka, velayet, soybağı, mal rejiminin belirlenmesi davalarıdır.
Aile hukuku alanında büromuzun sunduğu başlıca hizmetler ise şunlardır:
Anlaşmalı boşanma, boşanma protokolü, çekişmeli boşanma, mal rejiminin belirlenmesi, velayet ve nafaka davaları, velayetin değiştirilmesi, evliliğin iptali, evlilik sözleşmesi, evlat edinme, soybağı, şiddet süresi, iddet süresinin kaldırılması ve aile hukuku alanında karşılaşılabilecek her türlü hukuki uyuşmazlıkların çözümü
Miras hukukunun başlıca konusu ise; gerçek kişinin gaipliği veya ölümü halinde, kişinin aktif ve pasif bütün mal varlığının ölüme bağlı tasarruflarla kimlere ve nasıl intikal edeceğinin belirlenmesidir.
Miras hukuku alanında büromuzun sunduğu başlıca hizmetler ise şunlardır:
Veraset ilamı (Mirasçılık belgesi) istemi, veraset ilamının iptali ve yeni mirasçılık belgesinin verilmesi, mirastan yoksunluğun tespiti, atanmış kişiye mirasçılık verilmesi, miras sözleşmesinden doğan davalar, terekenin tespiti ve korunması, mirasın paylaştırılması talebi, reddi miras, reddi mirasın iptali, miras taksim sözleşmesi, vasiyetnamenin düzenlenmesi, vasiyetnamenin açılması ve ilgililere okunması, ortaklığın giderilmesi, tenkis davaları, muris muvazaası, saklı paya ilişkin davalar, mirastan feragat sözleşmesinin hazırlanması, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, miras intikal işlemleri ve miras hukuku alanında karşılaşılabilecek her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü