Yabancılar ve Vatandaşlık Hukukunun Başlıca Konusu; bir devletin veya ülkenin bir ülkeye gelen yabancılar için uyguladığı kanunların oluşturduğu hukuk dalıdır. Yabancılar hukuku genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta olup, yabancılara Türkiye’de uygulanacak olan hukuk kuralları yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılık göstermektedir.
Vatandaşlık İşlemleri, Evlilik – Boşanma, Yeni Doğum, Oturum İzni İşlemleri, Vize İşlemleri, Çalışma İzni, Konsolosluk İşlemleri gibi işlemlerin hepsi Vatandaşlık Hukukunun düzenlediği kurallara bağlı iş ve işlemlerdir.
Yabancıların Türkiye’ye girişleri ve ikamet izinlerine ilişkin olarak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 28 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yabancıların Türkiye’ye giriş ve ikamet izinleri İçişleri Bakanlığı ’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanında büromuzun sunduğu başlıca hizmetler ise şunlardır:
Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzinlerinin Alınması, Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Alım Satım ve Kiralama İşlemlerinin Yapılması, Yabancıların Türkiye’de İkamet İzinleri ve İzinlerinin Uzatılması Başvurularının Yapılması, Takibi ve Sonuçlandırılması, Yabancıların Miras Hukukuna İlişkin İşlemlerinin Yapılması, Yabancıların Türk Vatandaşlığına Geçme İşlemleri, Yabancının deport edilmesi ve iptali, Türkiye’ de şirket kuruluşu ve şube kuruluşu, Taşıma, alım – satım, hizmet, inşaat vs. sözleşmelerin kurulması , Evlenme, boşanma, mal paylaşımı, velayet, evlatlık, tanıma – tenfiz işlemleri, Miras paylaşımı konusunda, miras paylarının belirlenmesi ve Yabancılar hukuku kapsamında karşılaşılabilecek her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.