Ceza Hukukunun Başlıca Konusu; kamu hukukunun bir dalı olan ceza hukuku, en basit anlatımı ile suçlardan ve cezalardan oluşur. Devlet, toplumsal düzeni sağlamak ve bireylerin çıkarlarını korumak amacı ile bazı davranışları yapma, bazı davranışlardan kaçınma konusunda kurallar koymuş, bu kurallara uymayanlar için de yaptıkları veya yapmadıkları eylemlerden dolayı yaptırımlar öngörmüştür. Ceza hukuku ise, devletin koyduğu bu kuralları ve yaptırımları inceleyerek bireylerin haklarını ve toplum düzenini korur. Ceza hukukunun başlıca konusunu oluşturan “suç”, ceza kanunlarının yasakladığı ve başkasının haklarını ihlal eden eylemdir. “Suç” adı verilen eylemleri ve bu eylemlere ilişkin uygulanacak yaptırımları düzenleyen kurallar bütününe ise ceza hukuku denmektedir.