Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunun başlıca konusu; ekonomik değer taşıyan fikir ve sanat eseri ürünleridir. Bu tip eserler, mali yönleri dolayısıyla eser sahibinin mal varlığında yer alırlar. Ancak, fikir ve sanat eserlerinden doğan fikri hakların, mali yönleri kadar, hatta bazen daha da geniş ölçüde eser sahibinin kişilik haklarını ilgilendiren manevi yönleri de bulunmaktadır.
Fikri emek ürünleri kapsamına fikir ve sanat eserleri kadar, patentler, markalar, endüstriyel tasarımlar ve faydalı modeller, coğrafi işaretler, ticaret unvanları ile menşe ve mahreç işaretleri de girer. Fikir ve sanat eserleri dışında kalan bu diğer fikri ürünler üzerindeki haklara, sınai haklar denilmektedir.
Sınai mülkiyet hakları; marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların ve yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları/bulan kişilerin adına ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerinde, üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına, kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır.
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında büromuzun sunduğu başlıca hizmetler ise şunlardır:
Haksız rekabet davaları, Marka tescil işlemleri, Marka, patent, tasarım ve telif hakkına tecavüzün tespiti ve bu hakların korunması, Ticari sırların korunması, Lisans sözleşmelerinin hazırlanması, Türk Patent Enstitüsü kararlarının iptali davası, Marka, patent, endüstriyel tasarımların araştırılması, tescili, korunması ve devredilmesi işlemlerinin yürütülmesi, Telif hakları ve ticari sınırların korunması, Sınai hakların Türk patent enstitüsü nezdinde takibi ile dava ve uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması, Lisanslama görüşmeleri danışmanlığı ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması, Fikri Sınai Haklar Uyuşmazlıklarından doğan davaların takibi ve Fikri Sınai Mülkiyet Hukukuna dair her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü