Tüketici hukukunun başlıca konusu; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişilerin, satıcı veya sağlayıcı ile arasında gerçekleştirilen işlemler tüketici işlemi olup, bu kişilerin arasındaki ilişkiyi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında inceleyen, oluşan veya oluşabilecek hukuki uyuşmazlıkları çözümlemeye yarayan hukuk dalıdır.
Tüketici işlemi; Kamu tüzel kişileri de dahil ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet, bankacılık vb. sözleşmeler dahil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işleme tüketici işlemi denmektedir.
Tüketici hukuku alanında büromuzun sunduğu başlıca hizmetler ise şunlardır:
Tüketicilerin şikayet ve önerilerine hukuki çerçevede çözümler sunmak, Tüketici hukuku mevzuatlarını yakından takip ederek güncel kalmak, Ayıplı mal veya hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak, Tüketici hakem heyeti başvuruları ve takiplerinin yapılması, Banka dosya masraflarının iadesine ilişkin davaların açılması ve takibi, Abonelik sözleşmelerinden doğan davaların çözüme kavuşturulması, Tüketici sözleşmelerinin kanuna uygun olarak hazırlanması ve düzenlenmesi, Kapıda satış, mesafeli satış sözleşmesi vb. sözleşmelerin denetlenmesi ve takibi, Taksitli veya kampanyalı satışlardan doğan davaların açılması / takip edilmesi, Haksız şartlardan doğan davaların takibi, Devre mülk tatili ,otel rezervasyonları sözleşmelerinden doğan davaların takip edilmesi ve sözleşmelerin düzenlenmesi, Garantili mallarından doğan davalar, Tüketici kredilerinden doğan davalar, TOKİ ödemeleri, sözleşmelerinden kaynaklanan davalar ve Tüketici Hukuku alanından kaynaklanan her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü